Размер на големите икони

Задайте размер на иконите когато "Големи бутони" е избрано. По подразбиране размерът е 24 за DPI<120 и 32 за DPI>=120

Ако състоянието е 'Зададена стойност', настройката винаги ще бъде равна на зададената стойност за всички потребители.

Ако състоянието е 'Стойност по подразбиране', настройката винаги ще бъде равна на стойността по подразбиране за всички потребители. Зададената стойност е без значение.

Ако състоянието е 'Отключено', настройката ще бъде равна на зададената стойност, но отделните потребители ще могат да променят настройката.


Supported on: Изисква Classic Shell 4.0.4 или по-нов. Изисква Internet Explorer 9 или по-нов.
Състояние:


 1. Зададена стойност
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameLargeIconSize_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Стойност по подразбиране
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameLargeIconSize_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Отключено
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameLargeIconSize_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Размер на големите икони

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
Value NameLargeIconSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value

classicexplorer.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)