Fördröj för mer information

Fördröj (i ms) för att visa fler detaljer i pågående dialog. I Windows 7 med Aero om detaljer visas för fort, kan dialogrutan flimra starkt. Använd en fördröjning på minst 250 ms för att undvika flimmer. Fördröjningen är också användbar om du vill se detaljer för längre operationer.

Om du ställer in läget på 'Låst till detta värde', kommer inställningen att vara låst till det angivna värdet för alla användare.

Om du ställer in läget på 'Låst till standard', kommer inställningen att vara låst till standardvärdet för alla användare. Det angivna värdet ignoreras.

Om du ställer in läget på 'Olåst', kommer standardvärdet för inställningen ändras till det angivna värdet. Enskilda användare kan åsidosätta inställningen.


Stöds på: Kräver Classic Shell 4.0.4 eller senare. Kräver Windows 7.
Läge:


 1. Låst till detta värde
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameMoreProgressDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Låst till standard
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameMoreProgressDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Olåst
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
  Value NameMoreProgressDelay_State
  Value TypeREG_DWORD
  Value2

Fördröj för mer information

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\IvoSoft\ClassicExplorer
Value NameMoreProgressDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value

classicexplorer.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)