Usuń określone dodatki

Wprowadź nazwę dodatku wymagającego usunięcia. Obsługiwane są tylko dodatki z rozszerzeniem .fpi, umieszczone w folderze aplikacji Foxit PhantomPDF ('..\Foxit PhantomPDF\plugins).


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym
Usuń określone dodatki

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Foxit\PhantomPDF 8.0\Plugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

foxit phantompdf 8.0.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)