Usuń określone dodatki

Włącz tę opcję i wprowadź nazwę dodatku do usunięcia.

Z programu Foxit Reader można usunąć tylko aplikacje z rozszerzeniem .fpi. Dodatki znajdują się w folderze programu Foxit Reader (..\Foxit Reader\plugins).

Only applications with .fpi extensions can be removed from Foxit Reader. You can find the plugins in the program folder of Foxit Reader (..\Foxit Reader\plugins).


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym
Usuń określone dodatki

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Foxit\Reader\Plugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

foxitenterprisereader 7.3.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)