Αυτόματη ενεργοποίηση πρόσφατα εγκατεστημένων πρόσθετων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν τα πρόσθετα που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9 ενεργοποιούνται αυτόματα. Τα πρόσθετα που ενεργοποιήθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις του Internet Explorer αντιμετωπίζονται ως πρόσθετα που εγκαταστάθηκαν πρόσθετα και δεν ενεργοποιούνται όταν ο χρήστης πραγματοποιεί αναβάθμιση στον Internet Explorer 9.

Στον Internet Explorer 9, ως πρόσθετα θεωρούνται οι γραμμές εργαλείων, τα βοηθητικά αντικείμενα προγράμματος περιήγησης ή οι γραμμές Explorer. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX αναφέρονται ως προσθήκες και δεν αποτελούν μέρος αυτού του ορισμού.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, τα νέα εγκατεστημένα πρόσθετα ενεργοποιούνται αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, τα νέα εγκατεστημένα πρόσθετα δεν ενεργοποιούνται αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Internet Explorer ειδοποιεί το χρήστη όταν τα νέα εγκατεστημένα πρόσθετα είναι έτοιμα προς χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενεργοποίησή τους απαντώντας στην ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τη διαχείριση προσθέτων ή άλλες μεθόδους.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 9.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameIgnoreFrameApprovalCheck
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)