Blokker alle tillegg som ikke er angitt som tillatt i listen over tillegg

Med denne policyinnstillingen kan du kontrollere at alle Internet Explorer-tillegg som ikke er oppført i policyinnstillingen "Liste over tillegg", blir blokkert. Tillegg er i dette tilfellet kontroller som ActiveX, verktøylinjer og leserhjelperobjekter som er laget spesielt for å utvide eller forbedre funksjonaliteten til leseren eller websidene.

Policyinnstillingen Liste over tillegg definerer som standard en liste med tillegg som er tillatt eller blokkert gjennom Gruppepolicy. Brukerne kan imidlertid fortsatt bruke Behandling av tillegg i Internet Explorer til å behandle tillegg som ikke er oppført i policyinnstillingen Liste over tillegg. Denne policyinnstillingen fjerner dette alternativet for brukerne: Alle tillegg forventes å bli blokkert med mindre de tillates spesifikt via policyinnstillingen Liste over tillegg.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, vil Internet Explorer bare tillate tillegg som er oppgitt (og tillatt) i policyinnstillingen Liste over tillegg.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, kan brukerne bruke Behandling av tillegg til å tillate eller blokkere tillegg som ikke er inkludert i policyinnstillingen Liste over tillegg.

Obs! Hvis et tillegg er oppført i policyinnstillingen Liste over tillegg, kan brukerne ikke endre status via Behandling av tillegg (med mindre brukeradministrasjon tillates. Se policyinnstillingen Liste over tillegg hvis du vil ha mer informasjon).


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameRestrictToList
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)