Να μην επιτρέπεται η εκτέλεση των στοιχείων ελέγχου ActiveX στην προστατευμένη λειτουργία όταν η βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει την εκτέλεση των στοιχείων ελέγχου ActiveX στην προστατευμένη λειτουργία όταν η βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν κάποιος χρήστης έχει εγκατεστημένο ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο δεν είναι συμβατό με τη βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία και μια τοποθεσία Web προσπαθήσει να φορτώσει το εν λόγω στοιχείου ελέγχου, ο Internet Explorer ενημερώνει το χρήστη και παρέχει την επιλογή εκτέλεσης της τοποθεσίας Web στην κανονική προστατευμένη λειτουργία. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής απενεργοποιεί την ειδοποίηση και επιβάλλει σε όλες τις τοποθεσίες Web να εκτελούνται σε βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία.

Η ενισχυμένη προστατευμένη λειτουργία παρέχει επιπλέον προστασία από κακόβουλες τοποθεσίες Web χρησιμοποιώντας διεργασίες 64 bit σε εκδόσεις των Windows 64 bit. Στους υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται τουλάχιστον Windows 8, η βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία περιορίζει επίσης τις θέσεις από τις οποίες ο Internet Explorer μπορεί να αναγνώσει δεδομένα στο μητρώο και το σύστημα αρχείων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία και ο χρήστης μεταβεί σε τοποθεσία web που επιχειρεί να φορτώσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο δεν είναι συμβατό με τη βελτιωμένη προστατευμένη λειτουργία, ο Internet Explorer ενημερώνει το χρήστη και παρέχει την επιλογή απενεργοποίησης της βελτιωμένης προστατευμένης λειτουργίας για τη συγκεκριμένη τοποθεσία web.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer δεν παρέχει στο χρήστη την επιλογή απενεργοποίησης της βελτιωμένης προστατευμένης λειτουργίας. Όλες οι τοποθεσίες Web σε προστατευμένη λειτουργία εκτελούνται σε κατάσταση βελτιωμένης προστατευμένης λειτουργίας.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer ενημερώνει τους χρήστες και παρέχει την επιλογή εκτέλεσης τοποθεσιών Web με μη συμβατά στοιχεία ελέγχου ActiveX στην κανονική προστατευμένη λειτουργία. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameDisableEPMCompat
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)