Να μην επιτρέπεται η επαναφορά των ρυθμίσεων του Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα επαναφοράς ρυθμίσεων του Internet Explorer. Η Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer επιτρέπει στους χρήστες να επαναφέρουν όλες τις ρυθμίσεις που έχουν αλλάξει από την εγκατάσταση, να διαγράψουν το ιστορικό περιήγησης και να απενεργοποιήσουν τα πρόσθετα που δεν έχουν προεγκριθεί.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameDisableRIED
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)