Tarkista ladattujen ohjelmien allekirjoitukset

Tämän käytäntöasetuksen avulla hallitaan sitä, tarkistaako Internet Explorer digitaaliset allekirjoitukset (digitaalisella allekirjoituksella tunnistetaan allekirjoitetun ohjelmiston julkaisija ja varmistetaan, ettei ohjelmistoa ole muokattu tai väärennetty) ennen suoritettavien ohjelmien lataamista.

Jos tämä käytäntöasetus otetaan käyttöön, Internet Explorer tarkistaa suoritettavien ohjelmien digitaaliset allekirjoitukset ja näyttää niiden tunnisteet ennen niiden lataamista käyttäjän tietokoneeseen.

Jos tätä käytäntöasetusta ei oteta käyttöön, Internet Explorer ei tarkista suoritettavien ohjelmien digitaalisia allekirjoituksia eikä näytä niiden tunnisteita ennen niiden lataamista käyttäjän tietokoneeseen.

Jos tätä käytäntöasetusta ei määritetä, Internet Explorer ei tarkista suoritettavien ohjelmien digitaalisia allekirjoituksia eikä näytä niiden tunnisteita ennen niiden lataamista käyttäjän tietokoneeseen.


Tuettu: Vähintään Internet Explorer 6.0 Windows 2003 Service Pack 1:ssä
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Download
Value NameCheckExeSignatures
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)