Angiv den maksimale størrelse af programcachens ressourceliste

Denne politikindstilling angiver det maksimale antal ressourceposter, der kan angives i en manifestfil, der er knyttet til en programcache. Hvis det manifest, der er knyttet til en programcache, overstiger antallet af tilladte ressourcer, herunder den side, der refereres til i manifestet, sendes en fejlmeddelelse til webstedet i Internet Explorer. Der vises ingen meddelelse for brugeren. Når du angiver denne politikindstilling, angiver du ressourcegrænsen for et tal. Standardværdien er 1000 ressourcer.

Hvis du aktiverer denne politikindstilling, tillader Internet Explorer oprettelse af programcacher, hvis manifestfiler indeholder det antal ressourcer, herunder den side, der refereres til i manifestet, som er mindre end eller lig med den grænse, der er angivet i denne politikindstilling.

Hvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne politikindstilling, bruger Internet Explorer den maksimale ressourcelistestørrelse for programcache, der er angivet som standard, til alle programcacher. Standardværdien er 1000 ressourcer.


Understøttet på: Mindst Internet Explorer 10.0
Antal ressourcer

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestResourceQuota
Value TypeREG_DWORD
Default Value1000
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)