Καθορισμός του μέγιστου μεγέθους λίστας πόρων cache εφαρμογών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει τον μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων πόρων που μπορούν να οριστούν σε ένα αρχείο διακήρυξης το οποίο σχετίζεται με ένα cache εφαρμογής. Εάν η διακήρυξη που σχετίζεται με ένα cache εφαρμογής υπερβεί τον αριθμό των επιτρεπόμενων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που ανέφερε τη διακήρυξη, ο Internet Explorer στέλνει σφάλμα στην τοποθεσία web. Δεν θα εμφανίζεται ειδοποίηση στο χρήστη. Όταν καθορίζετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, καταχωρείτε το όριο πόρων ως αριθμητική τιμή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1000 πόροι.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer θα επιτρέπει τη δημιουργία cache εφαρμογών τα αρχεία διακήρυξης των οποίων περιέχουν αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που ανέφερε τη διακήρυξη, μικρότερο ή ίσο με το όριο που έχει καθοριστεί σε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος λίστας πόρων cache εφαρμογών για τα cache όλων των εφαρμογών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1000 πόροι.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Αριθμός πόρων

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestResourceQuota
Value TypeREG_DWORD
Default Value1000
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)