Angi maksimal størrelse på individuelle ressurser for programhurtigbufre

Denne policyinnstillingen angir maksimal størrelse på hver individuelle ressursfil som står oppført i en manifestfil. Manifestfilen brukes til å opprette programhurtigbufferen. Hvis en eller flere av filene i manifestet overskrider tillatt størrelse, sender Internet Explorer en feilmelding til webområdet. Det vises ingen varsler til brukeren. Når du setter denne policyinnstillingen, angir du størrelsesbegrensningen for ressurser i MB. Standardinnstillingen er 50 MB.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, tillater Internet Explorer at det opprettes programhurtigbufre for manifestfiler der alle individuelle filoppføringer er mindre enn eller like store som størrelsen angitt i denne policyinnstillingen.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, bruker Internet Explorer standard maksimal størrelsesgrense for individuelle ressurser for programhurtigbufre. Standardinnstillingen er 50 MB.


Støttes av: Minst Internet Explorer 10.0
Maksimal ressursstørrelse

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestSingleResourceQuotaInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value50
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)