Ustaw maksymalny rozmiar pojedynczego pliku zasobów pamięci podręcznej aplikacji

To ustawienie zasad pozwala zdefiniować maksymalny rozmiar pojedynczego pliku zasobów zawartego w pliku manifestu. Plik manifestu służy do tworzenia pamięci podręcznej aplikacji. Jeśli jakikolwiek plik w manifeście przekracza dozwolony rozmiar, program Internet Explorer wysyła błąd do witryny sieci Web. Użytkownikom nie są wyświetlane żadne powiadomienia. Podczas konfigurowania tego ustawienia zasad należy podać limit rozmiaru pliku zasobów wyrażony w megabajtach. Wartość domyślna to 50 MB.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, program Internet Explorer będzie zezwalać na tworzenie pamięci podręcznych aplikacji, których pojedyncze wpisy pliku manifestu mają rozmiar mniejszy niż rozmiar skonfigurowany przy użyciu tego ustawienia zasad lub równy temu rozmiarowi.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub nie zostanie skonfigurowane, w programie Internet Explorer będzie stosowany domyślny limit rozmiaru pojedynczego pliku zasobów pamięci podręcznej aplikacji dla wszystkich plików zasobów pamięci podręcznych aplikacji. Wartość domyślna to 50 MB.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 10.0
Maksymalny rozmiar pliku zasobów

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameManifestSingleResourceQuotaInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value50
Min Value0
Max Value99999

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)