Ange lagringsgränser för programcachen för enskilda domäner

Den här principinställningen anger fillagringsgränser för programcachen för webbplatser som har tillåtelse att överskrida lagringsgränsen. Principinställningen Ange standardlagringsgränser för webbplatser anger standardlagringsgränserna för programcachen. Om en domän överskrider lagringsgränsen för programcachen för en enskild domän skickar Internet Explorer ett fel till webbplatsen. Inget meddelande visas för användaren. Den här grupprincipen anger den högsta fillagringsgränsen för domäner som är betrodda av användaren. När du anger den här principinställningen anger du cachegränsen i MB. Standardinställningen är 50 MB.

Om du aktiverar den här principinställningen kan betrodda domäner lagra ytterligare filer i programcachen, upp till gränsen som anges av den här principinställningen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen används standardinställningen för högsta tillåtna lagringsgräns för alla programcacheminnen. Standardinställningen är 50 MB.


Stöds på: Minst Internet Explorer 10.0
Lagringsgräns för domäner

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\AppCache
Value NameMaxTrustedDomainLimitInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value50
Min Value1
Max Value9999

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)