Να μην επιτρέπεται ο καθορισμός της διαδρομής λήψης κώδικα για κάθε υπολογιστή

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει τη ρύθμιση της διαδρομής λήψης κώδικα για κάθε υπολογιστή από τους χρήστες. Η υπηρεσία Internet Component Download εκθέτει μια λειτουργία η οποία καλείται από μια εφαρμογή για τη λήψη, την επαλήθευση και την εγκατάσταση κώδικα για ένα στοιχείο σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (OLE).

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν μπορεί να καθορίσει τη διαδρομή λήψης για τον κώδικα. Η διαδρομή λήψης πρέπει να καθοριστεί από εσάς.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη διαδρομή λήψης για τον κώδικα.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Διαδρομή

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameCodeBaseSearchPath
Value TypeREG_SZ
Default ValueCODEBASE

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)