Χρήση UTF-8 για συνδέσεις mailto

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να καθορίζετε εάν ο Internet Explorer χρησιμοποιεί κωδικοποίηση Unicode Transformation Format 8 bit (UTF-8) για συνδέσεις mailto.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer κωδικοποιεί τις συνδέσεις mailto σε UTF-8.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer αποστέλλει τις συνδέσεις mailto κωδικοποιημένες μέσω της κωδικοσελίδας του χρήστη. Αυτή η συμπεριφορά αντιστοιχεί στη συμπεριφορά του Internet Explorer 6 και προγενέστερων εκδόσεων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν αυτήν τη συμπεριφορά από το μενού "Εργαλεία" του Internet Explorer: Κάντε κλικ στο στοιχείο "Επιλογές Internet", επιλέξτε την καρτέλα "Για προχωρημένους" και στην ενότητα "Διεθνείς κλήσεις", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Χρήση UTF-8 για συνδέσεις mailto".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Protocols\Mailto
Value NameUTF8Encoding
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)