Απενεργοποίηση αποστολής συμβολοσειρών ερωτήματος UTF-8 για διευθύνσεις URL

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής προσδιορίζει αν ο Internet Explorer χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση Unicode Transformation Format 8 bit (UTF-8) για την κωδικοποίηση συμβολοσειρών ερωτήματος στις διευθύνσεις URL πριν από την αποστολή τους σε διακομιστές ή διακομιστές μεσολάβησης.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, θα πρέπει να καθορίσετε πότε θα χρησιμοποιείται UTF-8 για την κωδικοποίηση των συμβολοσειρών ερωτήματος:
0) Να μην γίνεται ποτέ κωδικοποίηση των συμβολοσειρών ερωτήματος.
1) Κωδικοποίηση συμβολοσειρών ερωτήματος μόνο για διευθύνσεις URL που δεν βρίσκονται στη ζώνη Intranet.
2) Κωδικοποίηση συμβολοσειρών ερωτήματος μόνο για διευθύνσεις URL που βρίσκονται στη ζώνη Intranet.
3) Να γίνεται πάντα κωδικοποίηση των συμβολοσειρών ερωτήματος.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν αυτήν τη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις "Επιλογές για προχωρημένους" του Internet Explorer. Η προεπιλογή είναι η κωδικοποίηση όλων των συμβολοσειρών ερωτήματος σε UTF-8.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 11.0
Επιλέξτε τη συμπεριφορά που θέλετε


 1. Να μην γίνεται ποτέ κωδικοποίηση των συμβολοσειρών ερωτήματος σε UTF-8
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  Value NameUTF8URLQuery
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Κωδικοποίηση συμβολοσειρών ερωτήματος σε UTF-8 μόνο για διευθύνσεις URL που δεν είναι Intranet
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  Value NameUTF8URLQuery
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Κωδικοποίηση συμβολοσειρών ερωτήματος σε UTF-8 μόνο για διευθύνσεις URL Intranet
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  Value NameUTF8URLQuery
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Να γίνεται πάντα κωδικοποίηση των συμβολοσειρών ερωτήματος σε UTF-8
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  Value NameUTF8URLQuery
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)