Απενεργοποίηση προτροπής αποδοχής ActiveX

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προτροπή αποδοχής ActiveX. Η προτροπή αποδοχής ActiveX δεν επιτρέπει στις τοποθεσίες Web να φορτώνουν οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου ActiveX χωρίς προηγούμενη έγκριση. Εάν μια τοποθεσία Web επιχειρήσει να φορτώσει στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά από τον Internet Explorer, εμφανίζεται μια γραμμή ειδοποιήσεων όπου θα ζητείται η έγκριση του χρήστη.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η προτροπή αποδοχής ActiveX δεν εμφανίζεται. Ο Internet Explorer δεν ζητά άδεια από το χρήστη για να φορτώσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και φορτώνει το στοιχείου ελέγχου εφόσον αυτό περάσει όλους τους άλλους εσωτερικούς ελέγχους ασφαλείας.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, εμφανίζεται η προτροπή αποδοχής ActiveX.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameNoFirsttimeprompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)