Ενεργοποίηση εντοπισμού σφαλμάτων σε δέσμες ενεργειών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων δέσμης ενεργειών, εάν έχει εγκατασταθεί. Οι προγραμματιστές τοποθεσιών Web χρησιμοποιούν προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων δεσμών ενεργειών για τον έλεγχο προγραμμάτων και δεσμών ενεργειών στις ιστοσελίδες τους. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων δέσμης ενεργειών για την αναζήτηση, επεξεργασία και εντοπισμό σφαλμάτων αρχείων .htm και .asp που περιέχουν Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ή Microsoft JScript.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ενεργοποιείται ο εντοπισμός σφαλμάτων δεσμών ενεργειών. Ο χρήστης δεν μπορεί να απενεργοποιήσει τον εντοπισμό σφαλμάτων δεσμών ενεργειών.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο εντοπισμός σφαλμάτων δεσμών ενεργειών απενεργοποιείται. Ο χρήστης δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τον εντοπισμό σφαλμάτων δεσμών ενεργειών.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον εντοπισμό σφαλμάτων δεσμών ενεργειών.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameDisable Script Debugger
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueno
Disabled Valueyes

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)