Tillåt inte ändring av filternivån för popup-fönster

Den här principinställningen hindrar användaren från att ändra filtreringsnivån för popup-fönster. Följande nivåer är tillgängliga:
Hög: Alla popup-fönster blockeras.
Medel: De flesta automatiska popup-fönster blockeras.
Låg: Popup-fönster från säkra webbplatser tillåts.

Om du aktiverar den här principinställningen kan användaren inte ändra filtreringsnivån. Du kan ange filtreringsnivån genom att importera sekretessinställningar från datorn under Underhåll av Internet Explorer.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan användaren hantera popup-fönster genom att ändra filtreringsnivån.

Du kanske också vill aktivera principinställningarna Tillåt inte hantering av undantagslistan för popup-fönster och Inaktivera hantering av popup-fönster om du vill hindra användaren från att konfigurera hur popup-fönstren fungerar.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameDisablePopupFilterLevel
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)