Να επιτρέπεται η αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς κωδικοποιητές από τον Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει αν ο Internet Explorer πραγματοποιεί αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς κωδικοποιητές και απαιτούν επιπλέον λογισμικό.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer αναπαράγει τα εν λόγω αρχεία εφόσον έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισμικό.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer δεν πραγματοποιεί αναπαραγωγή αυτών των αρχείων.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη ρύθμιση "Ενεργοποίηση εναλλακτικών κωδικοποιητών σε στοιχεία πολυμέσων HTML5" από την καρτέλα "Για προχωρημένους" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet".


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 9.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameEnableAlternativeCodec
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)