Menu Plik: wyłącz opcję menu Zapisz jako stronę sieci Web

Uniemożliwia użytkownikom zapisywanie pełnej zawartości wyświetlanej lub uruchamianej na stronie sieci Web, w tym grafik, skryptów, plików połączonych i innych elementów. Nie uniemożliwia użytkownikom zapisywania tekstu strony sieci Web.

Włączenie tej zasady spowoduje, że w oknie dialogowym Zapisywanie strony sieci Web opcja typu pliku Strona sieci Web, kompletna zostanie usunięta z pola Zapisz jako typ. Użytkownicy nadal będą mogli zapisywać strony sieci Web jako pliki HTML lub jako pliki tekstowe, ale grafiki, skrypty i inne elementy nie będą zapisywane. Aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie strony sieci Web, należy kliknąć menu Plik, a następnie polecenie Zapisz jako.

Wyłączenie lub nieskonfigurowanie tej zasady spowoduje, że użytkownicy będą mogli zapisywać wszystkie elementy na stronie sieci Web.

Zasada „Menu Plik: wyłącz opcję menu Zapisz jako...", która usuwa polecenie Zapisz jako, ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoBrowserSaveWebComplete
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)