Απενεργοποίηση λεπτομερειών σε μηνύματα σχετικά με τυχόν προβλήματα σύνδεσης στο Internet

Αυτή η πολιτική καθορίζει εάν θα παρέχεται αναλυτική περιγραφή με υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη σύνδεση σε διακομιστή Internet. Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, θα εμφανίζεται μόνο ο κωδικός και το όνομα του σφάλματος στο χρήστη.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα κατά τη σύνδεση σε διακομιστή Internet, δεν θα παρέχεται στο χρήστη αναλυτική περιγραφή και υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης του προβλήματος. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα κατά τη σύνδεση σε διακομιστή Internet, θα εμφανίζεται στο χρήστη αναλυτική περιγραφή με υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης του προβλήματος. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης θα μπορεί να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση λεπτομερειών σε αυτά τα μηνύματα σφαλμάτων.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameFriendly http errors
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueno
Disabled Valueyes

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)