Να μην επιτρέπεται ο καθορισμός των διευθύνσεων URL για πληροφορίες ενημερώσεων ισχύος της δυνατότητας κρυπτογράφησης

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τις διευθύνσεις URL που περιέχουν πληροφορίες ενημέρωσης σχετικά με την ισχύ της κρυπτογράφησης. Όταν ο χρήστης συνδέεται σε ασφαλείς σελίδες, η πρόσβαση δεν είναι δυνατή αν το πρόγραμμα περιήγησης Internet δεν συνδεθεί με προκαθορισμένη κρυπτογράφηση. Για να εξασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανταποκρίνεται σε αυτήν την απαίτηση, αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε μια διεύθυνση URL για την ενημέρωση της ρύθμισης ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν μπορεί να καθορίσει τη διεύθυνση URL πληροφοριών ενημέρωσης ισχύος για τη δυνατότητα κρυπτογράφησης. Θα πρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση URL για τις πληροφορίες ενημέρωσης ισχύος της δυνατότητας κρυπτογράφησης.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη διεύθυνση URL για πληροφορίες ενημέρωσης ισχύος της δυνατότητας κρυπτογράφησης.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Διεύθυνση URL για πληροφορίες ενημερώσεων ισχύος της δυνατότητας κρυπτογράφησης:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Value NameIEAKUpdateUrl
Value TypeREG_SZ
Default Valuehttp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=128bit

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)