Tillåt inte att URL:er med uppdateringsinformation om krypteringsgraden anges

Den här principinställningen hindrar användaren från att ange en URL som innehåller uppdateringsinformation om krypteringsgraden. När användaren loggar in på en säker sida kan sidan inte bevilja åtkomst såvida inte webbläsaren ansluter med en i förväg angiven kryptering. För att säkerställa att webbläsaren uppfyller det här kravet kan du använda den här principinställningen och ange URL:en för uppdatering av webbläsarens säkerhetsinställning.

Om du aktiverar den här principinställningen kan användaren inte ange URL:en med uppdateringsinformation om krypteringsgraden. Du måste ange URL:en med uppdateringsinformation om krypteringsgraden.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen kan användaren ange URL:en med uppdateringsinformation om krypteringsgraden.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
URL för information om uppdatering av krypteringsgrad:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Value NameIEAKUpdateUrl
Value TypeREG_SZ
Default Valuehttp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=128bit

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)