Απενεργοποίηση της υποστήριξης URI δεδομένων

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη URI δεδομένων. Τα URI δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές Web να συμπυκνώσουν εικόνες και αρχεία .css στο κυρίως σώμα της διεύθυνσης URL και να κωδικοποιήσουν προαιρετικά τα στοιχεία με κωδικοποίηση βάσης 64 bit. Τα φίλτρα κακόβουλου λογισμικού ή άλλα φίλτρα βάσει δικτύου ενδέχεται να μην φιλτράρουν σωστά τα συμπυκνωμένα δεδομένα.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, η υποστήριξη URI δεδομένων απενεργοποιείται. Χωρίς την υποστήριξη URI δεδομένων, ένα URI δεδομένων θα θεωρείται ως URL που παρουσίασε σφάλμα.

Εάν απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, η υποστήριξη URI δεδομένων ενεργοποιείται.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, η υποστήριξη δεδομένων URI μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το μητρώο.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DATAURI
Value Nameiexplore.exe
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)