Να επιτρέπεται η υποστήριξη εγγενούς XMLHTTP

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν XMLHTTP εγγενούς υλοποίησης με δυνατότητα δέσμης ενεργειών.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν XMLHTTP εγγενούς υλοποίησης με δυνατότητα δέσμης ενεργειών.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες δεν μπορούν να εκτελέσουν XMLHTTP εγγενούς υλοποίησης με δυνατότητα δέσμης ενεργειών.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εκτέλεση XMLHTTP εγγενούς υλοποίησης με δυνατότητα δέσμης ενεργειών.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameXMLHTTP
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)