Begränsade protokoll i zonen Intranät

Säkerhetsbegränsningen Låsning av nätverksprotokoll kan konfigureras för varje zon för att förhindra att aktivt innehåll som erhållits via begränsade protokoll körs på ett osäkert sätt, antingen genom att användaren tillfrågas eller genom att innehållet blockeras. Den här listan med protokoll kan konfigureras här för varje zon och tillämpas på alla processer som säkerhetsbegränsningen gäller för.

Om du aktiverar den här principinställningen för en zon begränsas protokollen för zonen om inställningen Tillåt att aktivt innehåll som körs över begränsade protokoll får tillgång till datorn har värdet Fråga eller Inaktivera.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen för en zon, begränsas inga protokoll för zonen oavsett värdet för inställningen Tillåt att aktivt innehåll som körs över begränsade protokoll får tillgång till datorn.

Obs! Om principen för en zon anges i både Datorkonfiguration och Användarkonfiguration, begränsas båda listorna med protokoll för zonen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols
Value NameListBox_Support_1
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Ange begränsade protokoll för den här zonen.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols\1
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)