Begrensede protokoller for sonen Begrensede områder

Sikkerhetsbegrensningen Låsing av nettverksprotokoller kan konfigureres for hver sone for å hindre at aktivt innhold fra begrensede protokoller kjøres på en usikker måte, enten ved via spørremelding til brukeren, eller rett og slett ved å deaktivere innholdet. Denne listen over protokoller kan konfigureres her for hver sone, og den gjelder for alle prosesser som er valgt inn i sikkerhetsbegrensningen.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen for en sone, definerer den listen over protokoller som skal begrenses hvis den sonen blir satt til spørremelding eller deaktivering for "Tillat aktivt innhold over begrensede protokoller tilgang til datamaskinen."

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den for en sone, blir ingen protokoller begrenset for den sonen, uavhengig av policyinnstillingen for "Tillat aktivt innhold over begrensede protokoller tilgang til datamaskinen."

Obs! Hvis policyinnstillingen for en sone er definert både i Datamaskinkonfigurasjon og Brukerkonfigurasjon, blir begge listene over protokoller begrenset for den sonen.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols
Value NameListBox_Support_4
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Angi begrensede protokoller for denne sonen.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\RestrictedProtocols\4
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)