Όλες οι διεργασίες

Ο Internet Explorer θέτει περιορισμούς ζώνης σε κάθε ιστοσελίδα που ανοίγει, οι οποίοι εξαρτώνται από την θέση της ιστοσελίδας (Internet, Intranet, ζώνη τοπικού υπολογιστή κτλ.). Οι ιστοσελίδες στον τοπικό υπολογιστή έχουν τους λιγότερους περιορισμούς ασφαλείας και βρίσκονται στη ζώνη τοπικού υπολογιστή.

Η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή εφαρμόζεται σε όλα τα τοπικά αρχεία και το περιεχόμενο. Αυτή η δυνατότητα μετριάζει τον κίνδυνο επιθέσεων που χρησιμοποιούν την ζώνη τοπικού υπολογιστή ως εφαλτήριο μιας επίθεσης για τη φόρτωση κακόβουλου κώδικα HTML.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή εφαρμόζεται σε όλα τα τοπικά αρχεία και περιεχόμενο που υφίστανται επεξεργασία από διεργασίες εκτός του Internet Explorer ή αυτών που περιέχονται σε μια λίστα διεργασιών.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η ασφάλεια της ζώνης τοπικού υπολογιστή δεν εφαρμόζεται στα τοπικά αρχεία ή στο περιεχόμενο που υφίστανται επεξεργασίας από διεργασίες εκτός του Internet Explorer ή αυτών που περιέχονται σε μια λίστα διεργασιών.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)