Wszystkie procesy

Program Internet Explorer stosuje ograniczenia strefy dla każdej otwieranej strony sieci Web, które zależą od lokalizacji strony sieci Web (strefa Internet, Intranet, Komputer lokalny itd.). Strony sieci Web na komputerze lokalnym mają najmniejsze ograniczenia zabezpieczeń i znajdują się w strefie Komputer lokalny.

Zabezpieczenia strefy Komputer lokalny są stosowane do wszystkich plików lokalnych i zawartości. Ta funkcja pomaga w osłabianiu ataków, gdy strefa Komputer lokalny jest używana jako wektor ataku w celu załadowania złośliwego kodu HTML.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, zabezpieczenia strefy Komputer lokalny będą stosowane dla wszystkich plików lokalnych i zawartości przetwarzanej przez jakikolwiek proces inny niż proces programu Internet Explorer lub inny niż procesy zdefiniowane na liście procesów.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, zabezpieczenia strefy Komputer lokalny nie będą stosowane do żadnych plików lokalnych ani do zawartości przetwarzanej przez jakikolwiek proces inny niż proces programu Internet Explorer lub inny niż procesy zdefiniowane na liście procesów.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
Value Name*
Value TypeREG_SZ
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)