Internet Explorer-prosesser

Denne policyinnstillingen aktiverer blokkering av bekreftelsesdialoger for ActiveX-kontrollinstallasjoner for Internet Explorer-prosesser.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, vil bruk av bekreftelsesdialoger for ActiveX-kontrollinstallasjoner bli blokkert for Internet Explorer-prosesser.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, vil bruk av bekreftelsesdialoger for ActiveX-kontrollinstallasjoner ikke bli blokkert for Internet Explorer-prosesser.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil brukerinnstillingene bli brukt til å avgjøre om ActiveX-kontrollinstallasjoner skal blokkeres for Internet Explorer-prosesser.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ACTIVEXINSTALLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)