Internet Explorer-processer

Stifinder og Internet Explorer kan konfigureres til at forhindre aktivt indhold, som er modtaget gennem begrænsede protokoller, i at køre på en usikker måde. Denne politikindstilling fastslår, om begrænsende indhold, der er modtaget gennem begrænsede protokoller, forhindres eller tillades.

Hvis du aktiverer denne politikindstilling, vil begrænsende indhold, der er modtaget gennem begrænsede protokoller, tillades for Stifinder og Internet Explorer. Du kan f.eks. begrænse aktivt indhold fra websider via protokollerne http og https ved at tilføje værdinavnene http og https.

Hvis du deaktiverer denne politikindstilling, vil begrænsende indhold, der er modtaget gennem begrænsede protokoller, blive forhindret i Stifinder og Internet Explorer.

Hvis du undlader at konfigurere denne politikindstilling, ignoreres politikindstillingen.


Understøttet på: Mindst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)