Internet Explorer-prosesser

Internet Explorer inneholder dynamisk binærkodeoppførsel: komponenter som kapsler inn spesifikk funksjonalitet for HTML-elementer de er tilkoblet. Denne policyinnstillingen styrer om policyinnstillingen Sikkerhetsbegrensning for binærkodeoppførsel er blokkert eller tillatt.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blokkeres binærkodeoppførsel for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, tillates binærkodeoppførsel for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blokkeres binærkodeoppførsel for Filutforsker- og Internet Explorer-prosesser.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)