Procesy programu Internet Explorer

Program Internet Explorer zawiera dynamiczne zachowania elementów binarnych: składniki hermetyzujące określoną funkcjonalność elementów HTML, do których są dołączone. To ustawienie zasad pozwala określić, czy ustawienie Ograniczenie zabezpieczeń zachowań elementów binarnych ma być zabronione czy dozwolone.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, zachowania elementów binarnych będą zabronione dla procesów Eksploratora plików i programu Internet Explorer.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, zachowania elementów binarnych będą dozwolone dla procesów Eksploratora plików i programu Internet Explorer.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, zachowania elementów binarnych będą zabronione dla procesów Eksploratora plików i programu Internet Explorer.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Włącz zasady:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ1
Wyłącz zasady:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BEHAVIORSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)