Internet Explorer-processer

Inställningen Säkerhetsbegränsningar för protokollet MK minskar antalet möjliga attackytor genom att protokollet MK blockeras. Resurser som använder protokollet MK fungerar inte.

Om du aktiverar den här principinställningen blockeras protokollet MK i Utforskaren och Internet Explorer och resurser som tillhandahålls via protokollet MK går inte att använda.

Om du inaktiverar den här principinställningen kan program använda protokollet MK. Resurser som tillhandahålls via protokollet MK kan nås av Utforskaren och Internet Explorer.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen blockeras protokollet MK i Utforskaren och Internet Explorer och resurser som tillhandahålls genom protokollet MK går inte att använda.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)