Internet Explorer-prosesser

Internet Explorer legger sonebegrensninger på hver webside den åpner, som avhenger av plasseringen til websiden (Internett, Intranett, Lokal maskin, osv.). Websider på den lokale datamaskinen har færrest sikkerhetsbegrensninger, og finnes i sonen Lokal maskin.

Sikkerheten i den lokale maskinsonen gjelder for alle lokale filer og innhold som blir behandlet av Internet Explorer. Denne funksjonen begrenser angrep hvor den lokale maskinsonen brukes til å laste inn skadelig HTML-kode.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, gjelder sikkerheten i den lokale maskinsonen for alle lokale filer og innhold som blir behandlet av Internet Explorer.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, gjelder ikke sikkerheten i den lokale maskinsonen for lokale filer eller innhold som blir behandlet av Internet Explorer.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, gjelder sikkerheten i den lokale maskinsonen for alle lokale filer og innhold som blir behandlet av Internet Explorer.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)