Procesy programu Internet Explorer

Program Internet Explorer stosuje ograniczenia strefy dla każdej otwieranej strony sieci Web, które zależą od lokalizacji strony sieci Web (strefa Internet, Intranet, Komputer lokalny itd.). Strony sieci Web na komputerze lokalnym mają najmniejsze ograniczenia zabezpieczeń i znajdują się w strefie Komputer lokalny.

Zabezpieczenia strefy Komputer lokalny są stosowane do wszystkich plików lokalnych i zawartości przetwarzanej w programie Internet Explorer. Ta funkcja pomaga w osłabianiu ataków, gdy strefa Komputer lokalny jest używana jako wektor ataku w celu załadowania złośliwego kodu HTML.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, zabezpieczenia strefy Komputer lokalny będą stosowane do wszystkich plików lokalnych i zawartości przetwarzanej w programie Internet Explorer.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, zabezpieczenia strefy Komputer lokalny nie będą stosowane do plików lokalnych ani do zawartości przetwarzanej w programie Internet Explorer.

Jeśli to ustawienie zasad pozostanie nieskonfigurowane, zabezpieczenia strefy Komputer lokalny będą stosowane do wszystkich plików lokalnych i zawartości przetwarzanej w programie Internet Explorer.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Włącz zasady:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ1
Wyłącz zasady:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWNiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)