Διεργασίες του Internet Explorer

Ο Internet Explorer χρησιμοποιεί δεδομένα γενικών επεκτάσεων ταχυδρομείου Internet (MIME) για τον καθορισμό διαδικασιών χειρισμού αρχείων, για αρχεία που λαμβάνονται μέσω διακομιστή Web.

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει εάν ο Internet Explorer θα απαιτεί να είναι συνεπείς όλες οι πληροφορίες για τον τύπο του αρχείου που παρέχονται από τον διακομιστή Web. Για παράδειγμα, εάν ο τύπος MIME ενός αρχείου είναι text/plain αλλά η ανίχνευση MIME υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα εκτελέσιμο αρχείο, ο Internet Explorer θα μετονομάσει το αρχείο αποθηκεύοντάς το στο cache του Internet Explorer και αλλάζοντας την επέκτασή του.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer απαιτεί συνεπή δεδομένα MIME για όλα τα αρχεία που λαμβάνονται.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer δεν θα απαιτεί συνεπή δεδομένα MIME για όλα τα αρχεία που λαμβάνονται.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer απαιτεί συνεπή δεδομένα MIME για όλα τα αρχεία που λαμβάνονται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)