Internet Explorer-processer

Den här principinställningen bestämmer om MIME-kontroll i Internet Explorer förhindrar att en fil av en viss typ befordras till en mer riskabel filtyp.

Om du aktiverar den här inställningen tillåter inte MIME-kontroll att en fil av en typ befordras till en farligare filtyp.

Om du inaktiverar den här inställningen kan Internet Explorer-processer tillåta att en fil av en viss typ befordras till en farligare filtyp.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen tillåter inte MIME-kontroll att en fil av en typ befordras till en farligare filtyp.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)