Internet Explorer-prosesser

Denne policyinnstillingen angir om en objektreferanse skal være tilgjengelig når brukeren navigerer innenfor samme domene eller til et nytt domene.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir objektreferanser ikke lenger tilgjengelige for Internet Explorer-prosesser når brukeren navigerer innenfor samme domene eller til et annet domene.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir objektreferanser tilgjengelige for Internet Explorer-prosesser når brukeren navigerer innenfor samme domene eller til et annet domene.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, blir objektreferanser ikke lenger tilgjengelige for Internet Explorer-prosesser når brukeren navigerer innenfor samme domene eller til et annet domene.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHING(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_OBJECT_CACHINGiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)