Internet Explorer-processer

Internet Explorer tillader scripts programmeringsmæssigt at åbne, ændre størrelse og placering af forskellige vinduestyper. Sikkerhedsfunktionen Vinduesbegrænsning begrænser pop op-vinduer og forbyder scripts at åbne vinduer, hvor titel- og statuslinjen ikke er synlig for brugeren, eller hvor andre vinduers titel- og statuslinje forsøges skjult.

Hvis du aktiverer denne politikindstilling, gælder begrænsningerne for pop op-vinduer og andre begrænsninger i Stifinder- og Internet Explorer-processer.

Hvis du deaktiverer denne politikindstilling, kan scripts fortsætte med at oprette pop op-vinduer og vinduer, der forsøger at skjule andre vinduer.

Hvis du undlader at konfigurere denne politikindstilling, gælder begrænsningerne for pop op-vinduer og andre begrænsninger i Stifinder- og Internet Explorer-processer.


Understøttet på: Mindst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)