Διεργασίες του Internet Explorer

Ο Internet Explorer επιτρέπει στις δέσμες ενεργειών, μέσω προγραμματισμού, να ανοίγουν και να αλλάζουν το μέγεθος ή τη θέση παραθύρων διαφόρων τύπων. Το χαρακτηριστικό ασφαλείας περιορισμών παραθύρων περιορίζει τα αναδυόμενα παράθυρα και δεν επιτρέπει σε δέσμες ενεργειών την εμφάνιση παραθύρων στα οποία η γραμμή τίτλου και η γραμμή κατάστασης που δεν είναι ορατή στο χρήστη ή τα οποία καλύπτουν άλλες γραμμές τίτλου και κατάστασης των Windows.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι περιορισμοί αναδυόμενων παραθύρων και άλλοι περιορισμοί θα ισχύουν για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι δέσμες ενεργειών εξακολουθούν να μπορούν να δημιουργούν αναδυόμενα παράθυρα και παράθυρα που καλύπτουν άλλα παράθυρα.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι περιορισμοί αναδυόμενων παραθύρων και άλλοι περιορισμοί θα ισχύουν για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)