Internet Explorer-processer

Internet Explorer tillåter att skript öppnar, ändrar storlek på och flyttar olika sorters fönster. Säkerhetsfunktionen Fönsterbegränsningar blockerar popup-fönster och förhindrar att skript öppnar fönster där namnlist och statusfält inte syns och där namnlister eller statusfält i andra fönster döljs.

Om du aktiverar den här principinställningen gäller begränsningar för popup-fönster och andra begränsningar Utforskaren och Internet Explorer.

Om du inaktiverar den här inställningen kan skript öppna popup-fönster och fönster som döljer andra fönster.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen gäller begränsningar för popup-fönster och andra begränsningar Utforskaren och Internet Explorer.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONSiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)