Διεργασίες του Internet Explorer

Ο Internet Explorer επιβάλλει περιορισμούς σε κάθε ιστοσελίδα που ανοίγει. Οι περιορισμοί εξαρτώνται από τη θέση της ιστοσελίδας (Internet, intranet, ζώνη τοπικού υπολογιστή κ.λπ.). Οι ιστοσελίδες στον τοπικό υπολογιστή έχουν τους λιγότερους περιορισμούς ασφαλείας και βρίσκονται στη ζώνη τοπικού υπολογιστή, καθιστώντας τη ζώνη ασφαλείας τοπικού υπολογιστή τον κύριο στόχο κακόβουλων χρηστών. Η αναβάθμιση δικαιωμάτων ζώνης απενεργοποιεί επίσης την περιήγηση JavaScript εάν δεν υπάρχει περιβάλλον ασφαλείας.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, όλες οι ζώνες μπορούν να προστατεύονται από την αναβάθμιση δικαιωμάτων ζώνης από διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, αυτή η προστασία δεν θα εφαρμόζεται σε καμία ζώνη για διεργασίες του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, όλες οι ζώνες μπορούν να προστατεύονται από την αναβάθμιση δικαιωμάτων ζώνης από διεργασίες του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)