Internet Explorer-processer

Internet Explorer begränsar vad webbsidor kan göras när de visas. Begränsningarna beror på var sidan finns (i zonen Internet, Intranät, Lokal dator o.s.v.) Webbsidor på den lokala datorn finns i zonen Lokal dator där de har få begränsningar, vilket gör att zonen Lokal dator är ett önskvärt mål för användare som vill vålla skada. Zonförhöjning inaktiverar också JavaScript-navigering om det inte finns någon säkerhetskontext.

Om du aktiverar den här inställningen kan alla zoner skyddas från zonförhöjning för Internet Explorer-processer.

Om du inaktiverar den här inställningen får ingen zon detta skydd för Internet Explorer-processer.

Om du inte konfigurerar den här inställningen kan alla zoner skyddas från zonförhöjning för Internet Explorer-processer.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATION(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ZONE_ELEVATIONiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)