Λίστα διεργασιών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ελέγξετε εάν θα εμφανίζεται η γραμμή ειδοποιήσεων για συγκεκριμένες διεργασίες, όταν περιορίζεται η εγκατάσταση αρχείων ή κώδικα. Από προεπιλογή, η γραμμή ειδοποιήσεων δεν εμφανίζεται για καμία διεργασία όταν περιορίζεται η εγκατάσταση αρχείων ή κώδικα (εκτός από τις διεργασίες του Internet Explorer, για τις οποίες η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται από προεπιλογή).

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, εμφανίζεται η γραμμή ειδοποιήσεων. Εάν καταχωρήσετε την τιμή 0, η γραμμή ειδοποιήσεων δεν θα εμφανίζεται. Το "Όνομα τιμής" είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου. Εάν το όνομα τιμής είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Μην καταχωρήσετε τις διεργασίες του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα: χρησιμοποιήστε τη σχετική πολιτική "Διεργασίες του Internet Explorer" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διεργασίες του IE. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Όλες οι διεργασίες", οι διεργασίες που καθορίζονται σε αυτό το πλαίσιο υπερισχύουν έναντι αυτής της ρύθμισης.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, η γραμμή ειδοποιήσεων δεν εμφανίζεται για τις καθορισμένες διεργασίες.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_SECURITYBAND
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBAND
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)