Lista procesów

To ustawienie zasad pozwala określić, czy pasek powiadomień będzie wyświetlany dla wybranych procesów w sytuacji, gdy instalowanie plików lub kodu zostanie ograniczone. Pasek powiadomień nie jest domyślnie wyświetlany dla żadnego procesu w sytuacji, gdy instalowanie plików lub kodu zostanie ograniczone (z wyjątkiem procesów programu Internet Explorer, dla których pasek powiadomień jest domyślnie wyświetlany).

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone i zostanie wprowadzona wartość 1, pasek powiadomień będzie wyświetlany. Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0, pasek powiadomień nie będzie wyświetlany. Nazwa wartości jest nazwą pliku wykonywalnego. Jeśli Nazwa wartości jest pusta lub wartość nie jest równa 0 lub 1, ustawienie zasad jest ignorowane.

Nie należy wprowadzać procesów programu Internet Explorer na tej liście: należy użyć pokrewnej zasady Procesy programu Internet Explorer, aby włączyć lub wyłączyć procesy programu IE. Jeśli ustawienie zasad Wszystkie procesy jest włączone, procesy skonfigurowane w tym polu mają pierwszeństwo przed tym ustawieniem.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, pasek powiadomień nie będzie wyświetlany dla określonych procesów.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_SECURITYBAND
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lista procesów:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_SECURITYBAND
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)