Λίστα διεργασιών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ελέγχετε εάν στις διεργασίες θα υπερισχύουν οι προτιμήσεις χρήστη για τη διαχείριση πρόσθετων (όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στη Διαχείριση πρόσθετων) ή οι ρυθμίσεις πολιτικής. Από προεπιλογή, μόνο στις διεργασίες του Internet Explorer χρησιμοποιούνται οι προτιμήσεις χρήστη και οι ρυθμίσεις πολιτικής για τη διαχείριση πρόσθετων. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να επεκτείνετε την υποστήριξη για αυτές τις προτιμήσεις χρήστη και ρυθμίσεις πολιτικής σε συγκεκριμένες διεργασίες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα διεργασιών.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής και καταχωρήσετε την τιμή 1, στις διεργασίες που καταχωρούνται θα ισχύουν οι προτιμήσεις χρήστη και οι ρυθμίσεις πολιτικής για τη διαχείριση πρόσθετων. Εάν καταχωρήσετε την τιμή 0, οι προτιμήσεις χρήστη και οι ρυθμίσεις πολιτικής για τη διαχείριση πρόσθετων θα παραβλέπονται από τις καθορισμένες διεργασίες. Το "Όνομα τιμής" είναι το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου. Εάν το όνομα τιμής είναι κενό ή η τιμή δεν είναι 0 ή 1, η ρύθμιση πολιτικής παραβλέπεται.

Μην καταχωρήσετε διεργασίες του Internet Explorer σε αυτήν τη λίστα, διότι σε αυτές τις διεργασίες ισχύουν πάντα οι προτιμήσεις χρήστη και οι ρυθμίσεις πολιτικής για τη διαχείριση πρόσθετων. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση πολιτικής "Όλες οι διεργασίες", οι διεργασίες που καθορίζονται σε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής υπερισχύουν έναντι αυτής της ρύθμισης.

Εάν δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι διεργασίες, εντός των διεργασιών του Internet Explorer, δεν θα επηρεάζονται από τις προτιμήσεις χρήστη ή τις ρυθμίσεις πολιτικής για τη διαχείριση πρόσθετων (εκτός εάν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση "Όλες οι διεργασίες").


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα διεργασιών:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)