Processlista

Du kan använda den här inställningen för att bestämma om processer ska styras av användarnas inställningar för tilläggshantering (anges i Hantera tilläggskomponenter i Internet Explorer) eller principinställningar. Som standard använder bara Internet Explorer-processer användarnas inställningar för tilläggshantering och principinställningar. Du kan använda den här principinställningen för att utöka stödet för dessa användar- och principinställningar till specifika processer i processlistan.

Om du aktiverar den här principinställningen och anger värdet 1, gäller användarnas inställningar för tilläggshantering och principinställningarna för den aktuella processen. Om du anger värdet 0 ignoreras användarnas inställningar för tilläggshantering och principinställningarna av den aktuella processen. Värdenamnet är namnet på den körbara filen. Om ett värdenamn är tomt, eller om värdet inte är 0 eller 1, ignoreras principinställningen.

Ange inga Internet Explorer-processer i listan eftersom dessa processer alltid respekterar användarnas inställningar för tilläggshantering och principinställningarna. Om principinställningen Alla processer har aktiverats får de processer som konfigureras i den här principinställningen företräde framför den inställningen.

Om du inte konfigurerar den här inställningen påverkas även andra processer än Internet Explorer-processer av användarnas inställningar för tilläggshantering och principinställningar (såvida inte "Alla processer" är aktiverad).


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Processlista:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ADDON_MANAGEMENT
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)